Intro I Bialowieza forest I Bialowieza other I Green Lungs I Narew I Tatra I Flora I "Geluid uit het oerbos"
previous part

part 5
27th May, 2002

next part
"Motorgeronk in de beekdalen van Rospuda en Biebrza"

 


Hoi,

Dit "Geluid" staat in het teken van de bedreiging van grote en kleine
meer dan waardevolle natuurgebieden, waaronder Rospuda en Biebrza, in
Noordoost Polen door de aanleg van de "Via Baltica". Ik begin met een
kleine sprong in de tijd.

=====
donderdag 1 augustus 2007, 11:45
=====
Ik sta op een indrukwekkend bouwwerk waar ik liever niet had gestaan, maar
wat moet moet. Van hier heb je een schitterend zicht op het dal van de
Rospuda-beek, nabij Augustow in het uiterste Noordoosten van Polen. Oud
sparrenbos, een 1 kilometer breed beekdal met levend hoogveen,
zeggenmoerassen, beverburchten en elandenfamilies, dan weer oud
sparrenbos. Enkele duizenden hectaren onbewoond gebied. Puur
natuur. Was het dat maar. Ondanks het feit dat hier veel
zeldzaamheden leven, heeft het gebied het nooit tot reservaat
gebracht. Bij eerdere bezoeken begaf ik mij werkelijk in het dal, 20 meter
lager, op de grens van de droge naaldbossen en de
natte elzenbossen. Dit genot wordt nu sterk ingeperkt. De hogere diersoort
"mens" zoekt het ook hier hogerop. Ik sta op de Via Baltica, de weg
die minstens 120 km/u mogelijk en verplicht maakt tussen Litouwen en
Warschau. Over 15 minuten wordt hij officieel geopend. Dan is het gedaan
met de schijnbaar oneindige rust. En, volgend jaar is de Biebrza aan de
beurt.

Terug naar nu.

Mijn begeleider op het onderzoeksstation telt jaarlijks de aantallen
Honingorchis in het Rospuda-beekdal. Het is de zeggekorfslak van
Polen; onooglijk klein, kenmerkend voor een grote natuurlijke variatie en
haar enig bekende groeiplaats is juist op de plek waar de onstopbare
wegenbouwer een brug door het hoogveen (!) heeft gepland. Eigenlijk is er
maar een scenario; die weg komt er en ja hoor, de ongestoorde waterstromen
worden onomkeerbaar aangetast. Dat de soort internationaal bedreigd en
beschermd is maakt niet uit. Enkele plantjes redden het nog tien jaar...

Ik en mijn begeleider vragen ons hardop af hoeveel "natuur" er vernietigd
moet worden voordat de Polen vraagtekens gaan zetten bij de zin
ervan. Zoveel als in Nederland? Dan kunnen ze hier nog even vooruit.

=====
Terug naar het 'oerbos'
=====

Het bos wordt ook bezocht door Nederlanders. Velen hebben een chronische
behoefte aan natuurbos om zich heen. Voor enkele dagen was hier een groep
beroepsecologen. Een mooie gelegenheid voor mij om het een en ander over
het bos te vertellen tijdens het bezoek per paard en wagen aan het
'oerbos'. Het begon spectaculair. Een schreeuwarend besloot te gaan landen
bovenop een prooi in het veld, 100 meter verder. Allerhande grapjes. 'The
eagle has landed!'. Het bleef spectaculair, maar voor nu even genoeg...

Oh ja, voor ik het vergeet. Het geluid. Gisteren hoorde Wojciech 's avonds
een roerdomp in de verte. Dus ik erheen, want een roerdomp hoor ik niet
elke dag. Ik loop om het paleispark en luister. Niets, behalve
kwartelkoningen en -koninginnen. Ik luister. Nu komt het geluid weer van
de andere kant. Het komt dus uit het park. Ik stap het park in. Dat het
geen roerdomp kan zijn is wel zeker. Op een bepaald moment komt het geluid
van boven. Aha, definitly een velduil.

Groeten,

Frank Verhart

Wikipedia Rospuda River
Unique nature in danger - Via Baltica expressway  -  bedreiging door snelwegbouw
Save Rospuda Valley / CEE Bankwatch  -  bedreiging door snelwegbouw
Actiekamp tegen snelweg door het Rospudadal  -  bedreiging door snelwegbouw
International Mire Conservation Group - Save the Rospuda Valley!  -  bedreiging door snelwegbouw(c) Frank Verhart - Last update: 24 March 2007

Intro I Bialowieza forest I Bialowieza other I Green Lungs I Narew I Tatra I Flora I "Geluid uit het oerbos"